HOME

O VRTIĆU

o nama

Dječji vrtić “Petar Pan” osnovan je 27. studenog 2019. godine i nova je samostalna ustanova. U njoj će se provoditi organizirani oblik izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada, njege i skrbi o djeci predškolske dobi, uz uvažavanje interesa djece, obitelji i društvene zajednice.


Osnivač i vlasnik ustanove Dječji vrtić Petar Pan je općina Satnica Đakovačka. Program je 10 satni i ustrojen je sukladno potrebama djece i roditelja.


Radno vrijeme vrtića Petar Pan je u trajanje u vremenu od 06:15h – 16:15h.


Kod formiranja skupine i rješavanja zahtjeva za uključivanjem djece u dječji vrtić vodit ćemo računa o dobi prijavljene djece i broju koji u odnosu na Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe možemo primiti u mješovitu skupinu. Prema dobnoj strukturi i broju djece oformit ćemo: jednu mješovitu odgojnoobrazovnu skupinu djece u dobi od 3 godine do polaska u školu s 20 djece.


Svake ćemo godine pratiti dobnu strukturu i broj djece te ustrojstvo rada prilagođavati potrebama i standardu za broj djece u redovitom programu.

Okruženje u kojemu će se provoditi program predstavlja niz čimbenika koji potiču i usmjeravaju djetetov cjelokupni razvoj te utječu na oblikovanje njegove osobnosti, vrijednosti, navika i vještina. Pod pojmom prostor podrazumijevaju se i unutarnje i vanjske prostorije. Prostor će biti prilagođen djeci u skladu s njihovim rastom i razvojem te će slijedi higijenskozdravstvene i odgojno-obrazovne standarde.


Dječji vrtić Petar Pan za sada provodi samo program predškole u kojojem je 19 polaznika od toga 13-ero djece iz Satnice Đakovačke i 6-ero djece iz Gašinaca. Obavijest o upisima u cijelodnevni progam bit će na web stranici vrtića kao i na zgradi dječjeg vrtića.

O VRTIĆU

INFORMACIJE

RADNO VRIJEME I KONTAKT

feat-icon

ADRESA

ANTE STARČEVIĆA 26
31241 SATNICA ĐAKOVAČKA
OIB: 02620926910

feat-icon

Kontakt

dvpetarpan.satnicadjakovacka@gmail.com

031 852 122

feat-icon

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK - PETAK
06:15h - 16:15

PRODULJENI BORAVAK DJECE - PROJEKT ''VRIJEME JE ZA IGRU''

PONEDJELJAK - PETAK 16:15 - 21:15

SUBOTA 9:15 - 17:15

25

BROJ DJECE

2

PROGRAMI

14

PREDŠKOLA

  • “Neprekidan trud, a ne snaga i inteligencija, je ključ da otključamo naše mogućnosti.”

    Izreke o djeci
  • “Djeca su mudra. Na ljubav će odgovoriti ljubavlju, a na mržnju mržnjom. Lako će prihvatiti disciplinu timskog tipa.”

    Izreke o djeci