O vrtiću Petar Pan

Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka osnovan je 27. studenog 2019. godine i nova je samostalna ustanova. U njoj će se provoditi organizirani oblik izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada, njege i skrbi o djeci predškolske dobi, uz uvažavanje interesa djece, obitelji i društvene zajednice. Osnivač i vlasnik ustanove Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka je općina Satnica Đakovačka.

Program je 10 satni i ustrojen je sukladno potrebama djece i roditelja.

Radno vrijeme vrtića Petar Pan je u trajanju od 6.15 – 16.15 sati.

Kod formiranja skupine i rješavanja zahtjeva za uključivanjem djece u dječji vrtić vodit ćemo računa o dobi prijavljene djece i broju koji u odnosu na Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe možemo primiti u mješovitu skupinu. Prema dobnoj strukturi i broju djece oformit ćemo: jednu mješovitu odgojno-obrazovnu skupinu djece u dobi od 3 godine do polaska u školu s 20 djece. Svake ćemo godine pratiti dobnu strukturu i broj djece te ustrojstvo rada prilagođavati potrebama i standardu za broj djece u redovitom programu.

Okruženje u kojemu će se provoditi program predstavlja niz čimbenika koji potiču i usmjeravaju djetetov cjelokupni razvoj te utječu na oblikovanje njegove osobnosti, vrijednosti, navika i vještina. Pod pojmom prostor podrazumijevaju se i unutarnje i vanjske prostorije. Prostor će biti prilagođen djeci u skladu s njihovim rastom i razvojem te će slijedi higijensko-zdravstvene i odgojno-obrazovne standarde.

Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka pohađa 26-ero djece u redovitom programu. Program predškole pohađa 8-ero djece.

Obavijest o upisima u cjelodnevni program bit će na web stranici vrtića kao i na zgradi dječjeg vrtića.

 

POPIS DJELATNIKA

V.D.RAVNATELJIICA
PEDAGOGINJA: DANIJELA MAĐARAC
ZDRAVSTVENA VODITELJICA: KATARINA DOMOVIĆ
ODGOJITELJICE:
IZABELA BOŽUR
BORISLAVA PILE
ANA-MARIJA GRBEŠA
LUCIJA FILAKOVIĆ-PRIPRAVNICA
SPREMAČICA: MARTINA BODONJI ROGALO

Skip to content