Godišnji planovi i programi, Kurikulum, Godišnja izvješća

Pedagoška godina 2023./2024.

GPP- Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka-2023-2024

Kurikulum- Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka-2023-2024

Pedagoška godina 2022./2023.

Godišnji plan i program rada 2022.-2023. Dječjeg vrtića Petar Pan

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA PETAR PAN U PEDAGOŠKOJ GODINI 2022./2023.

Izvješće o ostvarivanju god plana i prog- 2022-2023

Pedagoška godina 2021. – 2022.

DJEČJI-VRTIĆ-PETAR-PAN-SATNICA-ĐAKOVAČKA-KURIKULUM-2021

DJEČJI-VRTIĆ-PETAR-PAN-SATNICA-ĐAKOVAČKA-KURIKULUM-2021

Godišnji plan i program-2021-2022-PETAR-PAN-SATN.ĐAK

Godišnji plan i program-2021-2022-PETAR-PAN-SATN.ĐAK

 

 

Pedagoška godina 2020. – 2021.

Godišnji plan i program 2021-Dječji-vrtić-Petar-Pan-Satnica-Đakovačka

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa

kurikulum-vrtića

Skip to content