Pravo na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013; 85/2015) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Službenik za informiranje

__________, odgojitelj
tel: 
email: 

Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka
Ante Starčevića 25
31421 Satnica Đakovačka

 

Obrasci za predaju zahtjeva za pristup informacijama

Potrebne obrasce možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Sve ostale informacije možete pogledati na internet stranici povjerenika za informiranje Republike Hrvatske http://www.pristupinfo.hr/

 

Naknada za pristup informacijama

Pristup informacijama te ponovna uporaba informacija se ostvaruju bez naknade.

 

 

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI

 

Skip to content