PROJEKT ”VRIJEME JE ZA IGRU”

Općinski načelnik, Željko Šimić, dana 23. prosinca  2021.godine potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Vrijeme je za igru , kodni broj UP.02.2.2.16.0061 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 2.452.372,87, a projekt traje ukupno 20  mjeseci zaključno sa 23. kolovoza 2023. godine. Partner na projektu je Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka koji će provoditi produljeni boravak za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja. Kroz projekt biti će zaposleni koordinator projekta, financijski asistent,  odgojitelji, psiholog, edukacijski  rehabilitator, zdravstveni voditelj, spremač, domar te vozač. Tijekom provedbe projekta produljenje radnog vremena vrtića omogućit  provedbu odgojno obrazovnih programa u poslijepodnevnim satima što će roditeljima djece omogućiti bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života . Za djecu će biti organizirani   posebni pedagoški programi: znanstvene radionice (iz područja informatike, biologije, matematike i robotike) radionice stranog jezika (engleski i njemački) sportske igraonice (nogomet, tenis, trčanje rukomet) te književne i dramske igraonice, a organizirat će se izvan učioničke aktivnosti kao što su posjet muzeju, ZOO  vrtu, izleti.. Kroz projekt planira se nabava didaktičkih  igračaka  koje  povoljno utječu na razvoj raznih djetetovih sposobnosti kao što su  razvoj motorike i govora, razvoj vizualne percepcije i pažnje, razvoj aktivnog slušanja i razvoj logičkog razmišljanja i zaključivanja  te će se samim time djeci omogućiti istovremeno igru i učenje, te nabava kombi vozila koje će  omogućit  prijevoz djece, prijevoz odgojitelja na edukaciju, dostavu pripremljene hrane. Vrijeme-je-za-igru-plakat Vrijeme-je-za-igru-letak
Skip to content